Zespół

Zespół specjalistów

Zespół specjalistów

Za rozwiązywanie problemów prawnych odpowiadają doświadczeni prawnicy, w tym przede wszystkim:

Dominik Hunek
Adwokat

Dominik Hunek

Dominik Hunek dołączył do Palestry w 2003 roku. Od 2005 roku jest członkiem Izby Adwokackiej we Wrocławiu. W latach 2007 – 2008 Partner w Kancelarii Budnik Posnow i Partnerzy, W latach 2008 – 2018 Partner w Kancelarii Lis i Partnerzy. W latach 2015-2016 doradca Ministra Skarbu Państwa, w latach 2016 – 2018 członek Rady Nadzorczej Polskich Linii Lotniczych LOT SA, Przewodniczący Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA, w 2016 r.

Od szeregu lat kieruje zespołami prawników, z usług których korzystają duże podmioty gospodarcze, między innymi instytucje finansowe, przedsiębiorstwa przemysłowe, spółki energetyczne czy też spółki zarządzające grupami kapitałowymi. Odpowiedzialny m. in. za doradztwo strategiczne w najważniejszych sprawach zarządczych (inwestycyjnych, korporacyjnych, pracowniczych) dedykowane Zarządom istotnych polskich spółek. Mecenas Hunek jest doświadczonym procesualistą, pełnomocnikiem w licznych procesów, obrońcą w sprawach karnych, zarówno związanych z przestępczością gospodarczą, kryminalną, jak i w sprawach przestępstw „menedżerskich”, „lekarskich”.

Katarzyna Buratowska
Adwokat

Katarzyna Buratowska

Prawo spółek, prawo cywilne, prawo karne, energetyczne, prawo pracy, postępowania karne, postępowania cywilne.

Katarzyna Kuderska
Adwokat

Katarzyna Kuderska

Prawo spółek, prawo cywilne, kontraktów, prawo zamówień publicznych, prawo pracy, postępowania sądowe cywilne, administracyjne.

Paulina Rucińska
Radca prawny

Paulina Rucińska

Prawo cywilne, prawo gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktów oraz zagadnień korporacyjnych. Prawo pracy.

Kamil Miazga
Adwokat

Kamil Miazga

Prawo cywilne, prawo gospodarcze. Sprawy karne. Prawo kontraktów, zagadnienia zobowiązań deliktowych, jak również prawo pracy oraz prawo nieruchomości.

Maciej Miernik
Adwokat

Maciej Miernik

Prawo karne materialne, procesowe oraz wykonawcze. Posiada również doświadczenie w zakresie prawa cywilnego materialnego i procesowego. Współtworzy zespół prawników odpowiedzialnych za postępowania sporne.