Szkolenia

 

System BenefitPrawny zapewni Twojej firmie  dostęp do szkoleń umożliwiających uzyskanie praktycznej wiedzy prawnej o technikach postępowania w kryzysowych sytuacjach. W trakcie warsztatów poruszamy kluczowe kwestie, które przydadzą się zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Nasze szkolenia zawsze prowadzone są przez aktywnych zawodowo adwokatów i kończą się sesjami pytań, podczas których nasi prawnicy są do Państwa dyspozycji. Szkolenia organizowane są w dwóch blokach jedno dotyczy prawnych kwestii, które mogą dotknąć każdą osobę fizyczną w trakcie pełnienia obowiązków służbowych, drugi moduł dotyczy kwestii prawa rodzinnego i spadkowego. Konspekty szkoleń dostępne są poniżej.

 

 

Program szkolenia ze sposobów zachowań w przypadku problemów prawnych pracownika lub menadżera obejmuje:

 • Główne zagrożenia dla pracowników i osób wykonujących funkcje kierownicze z punktu widzenia możliwości przymusowego ograniczenia prawa wykonywania czynności zawodowych;
 • Zasady odpowiedzialności osobistej w reżimie prawnokarnym, cywilnym, wykroczeniowym, administracyjnym;
 • Jakie są różnice w sytuacji prawnej pracownika i menedżera w postępowaniu cywilnym, karnym i dyscyplinarnym?
 • Jakie są konsekwencje postępowania karnego dla odpowiedzialności cywilnej, zawodowej?
 • Problem wypadków drogowych oraz przestępstw „pospolitych” i ich konsekwencje; 
 • Na czym polega postępowanie karne i jakie są jego fazy? 
 • Czym różni się postępowanie przygotowawcze w sprawie od postępowania przeciwko osobie? 
 • Jak należy się zachowywać, kiedy pojawi się konieczność wzięcia udziału w przesłuchaniu? 
 • Jakie są prawa i obowiązki świadka? 
 • W jaki sposób przebiegają przesłuchania przed organami ścigania (policja, prokuratura)? 
 • Techniki postępowania w każdej sprawie z elementem karnym i ewentualnością obciążenia obowiązkiem odszkodowawczym; 

Czas trwania 90 minut plus sesja pytań do prawników 30 minut


Program szkolenia z zakresu prawa rodzinnego obejmuje:

 • Małżeństwo oraz prawne skutki jego zawarcia; 
 • Ustroje majątkowe małżeńskie (ustawowa wspólność, umowna wspólność) – konsekwencje dla codziennych spraw menadżera; 
 • Zarząd majątkiem wspólnym małżonków. Zarząd majątkiem dziecka; 
 • Majątek wspólny a majątek osobisty małżonków; 
 • Wzajemna pozycja małżonków a prowadzenie działalności gospodarczej przez jednego z nich; 
 • Rozwód – przyczyny, przesłanki, rodzaje orzeczeń rozwodowych; 
 • Władza rodzicielska; 
 • Separacja – różnice pomiędzy rozwodem a separacją; 
 • Postępowanie rozwodowe a inne postępowania (karne, cywilne, administracyjne); 
 • Konkubinat (różnice pomiędzy małżeństwem a konkubinatem w sferze majątkowej); 
 • Rozdzielność majątkowa małżeńska – procedura i cel;
 • Podział majątku; 
 • Obowiązek alimentacyjny w rodzinie, zasady alimentacji przy rozwodzie i konfliktach małżeńskich;

Czas trwania 120 minut plus sesja pytań do prawników 30 minut

 


Na życzenie naszych klientów modyfikujemy zakres standardowo oferowanych szkoleń.