Spotkałeś się z problemem w sporze ze sprzedawcą internetowym? Nie otrzymałeś zamówionych przedmiotów? Dostarczona rzecz odbiega od opisu sprzedawcy? Jeśli potrzebujesz konsultacji w sprawach reklamacji konsumenckich - jesteśmy do Twojej dyspozycji. System BenefitPrawny zapewni Ci wszystkie potrzebne informacje na temat relacji sprzedawca-konsument. Pomożemy Ci wyegzekwować Twoje prawa z zakresu rękojmi za wady oraz gwarancji. Pomożemy Ci przygotować wnioski i dokumenty, które sprawnie pozwolą Ci rozwiązać każdy napotkany problem z nieuczciwym sprzedawcą.