Zespół

 
 
dominik_hunek.jpg
 

BenefitPrawny to system ochrony prawnej dedykowany profesjonalistom – wzorowany na systemie funkcjonującym od kilkudziesięciu lat w USA.

Wszystkie usługi świadczone są pod nadzorem i kierownictwem adwokata Dominika Hunka. Mecenas Hunek jest partnerem w Kancelarii Hunek i Wspólnicy spółka komandytowa oraz wspólnikiem w Operators Sp. z o. o. Spółka komandytowa, odpowiedzialnym za nadzór merytoryczny nad wszystkimi usługami oraz za rozwój Spółki. 

Mecenas Hunek jest doświadczonym obrońcą, a także doradcą największych Spółek handlowych w kraju. Zarządza zespołami prawników LegalOperator, ekspertów Operators. Jego doświadczenie zaowocowało powołaniem do rad nadzorczych spółek o zasięgu globalnym.

 
 

Działalność

 
 

System BenefitPrawny jest własnością Operators Sp. z o.o. Sp. k. – firmy doradczej skupiającej ekspertów wszystkich dziedzin istotnych z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej. 
Obok zarządzania systemem BenefitPrawny Spółka specjalizuje się w:

  • Doradztwie strategicznym

  • Wycenie przedsiębiorstw

  • Analizie sektorów, rynków i konkurencji dla przedsiębiorstw

  • Obsłudze prawnej wszelkich zamierzeń inwestycyjnych

  • Postępowaniach sądowych

 

 

Spółka Operators Sp. z o.o. Sp. k. jest również właścicielem serwisów:

 
 

Klienci

 
 
favicon_benefitprawny.png

Pracujemy z najlepszymi i dla najlepszych.

Do tej pory z usług firmy Operators Sp. z o.o. sp. k. w różnych obszarach jej działalności korzystali m.in.:

  • Orlen S.A.

  • PBG S.A. – lider branży budowlanej w Polsce

  • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

  • RAFAKO S.A. – lider rynku urządzeń energetycznych w Polsce

  • RATHDOWNEY POLSKA Sp. z o.o. - realizator projektu OLZA

  • Grupa ENEA

  • EDENRED POLSKA Sp. z o. o.

  • DENTARAMA – Centrum Stomatologiczne