Ochrona prawna specjalistów branży medycznej

Wsparcie bez limitów i działania prewencyjne w formule abonamentu

Twoje bezpieczeństwo prawne

BenefitPrawny MED to odpowiedź na wzrost roszczeniowej postawy pacjentów i wzmożoną aktywność firm odszkodowawczych oraz kancelarii prawnych – prowadzących agresywne działania przeciwko sektorowi medycznemu.

BenefitPrawny MED

Jeśli zostanie przeciwko Tobie skierowane roszczenie lub choćby wezwanie do wyjaśnień, otrzymujesz natychmiast wsparcie prawnika bez żadnych dodatkowych kosztów:

już na etapie postępowania przygotowawczego,

przed sądami lekarskimi,

podczas postępowania prokuratorskiego,

na każdym etapie postępowania sądowego – bez względu na instancję!

Gwarancja ochrony

Otrzymujesz gwarancję ochrony na wypadek błędu zawodowego, z kompleksową obsługą przez naszych adwokatów i radców prawnych – od izb dyscyplinarnych, przez prokuraturę, aż po sąd – bez dodatkowych kosztów*.

Natychmiastowa reakcja

Czas to kluczowy czynnik w każdej sprawie prawnej. Nasz zespół specjalistów jest dostępny od razu – od momentu, gdy dowiadujesz się o bezpodstawnym oskarżeniu lub pomówieniu, nasz prawnik przejmuje Twoją sprawę i zaczyna działać w Twoim imieniu. Naszym priorytetem jest jak najszybsze zminimalizowanie potencjalnych szkód.

Z czego możesz skorzystać?

z nieograniczonych prawnych porad telefonicznych oraz e-mailowych z zakresu wszelkich aspektów odpowiedzialności zawodowej (karnej, cywilnej, dyscyplinarnej)

z uzyskiwania wzorców umów, pism i innych dokumentów niezbędnych w sprawach pozazawodowych

z uzyskiwania tekstów aktów prawnych

z nieograniczonych prawnych porad telefonicznych z zakresu wszelkich aspektów odpowiedzialności zawodowej (karnej, cywilnej, dyscyplinarnej)

z kompleksowej obsługi prawnej wdrożonego przeciwko Tobie postępowania aż do jego zakończenia

Nie płacisz za:

konsultacje i analizę sprawy,

przygotowanie obrony,

negocjacje i mediacje,

przygotowanie dokumentów sądowych,

odwołania.

Nie płacisz za reprezentację:

w prokuraturach,

w sądach rejonowych i okręgowych,

w sądach apelacyjnych,

przed Sądem Najwyższym,

przed izbami lekarskimi.

Benefit Prawny MED

Benefit Prawny MED to profesjonalna ochrona i wsparcie prawne w przypadku odpowiedzialności za działania w ramach wykonywania obowiązków zawodowych (odpowiedzialność za „błąd w sztuce”).

 Wsparcie w ramach abonamentu

BenefitPrawny MED działa na zasadzie abonamentu. Po jego wykupieniu uzyskujesz dostęp do pełnej ochrony prawnej. Opłata jest pobierana co miesiąc i jest ona automatycznie potrącana z Twojego wynagrodzenia, co czyni cały proces płatności prostym i bezproblemowym.

Kto może skorzystać?

lekarze

pielęgniarki i położne,

ratownicy medyczni,

inni pracownicy zatrudnieni w sektorze medycznym.

Dlaczego warto?

Firmy wyspecjalizowane w dochodzeniu roszczeń dynamicznie się rozwijają. Z roku na rok rośnie ilość spraw sądowych dotyczących „błędów w sztuce”. Pracownicy zatrudnieni w sektorze medycznym polegają na ubezpieczeniach, które nie dają im najlepszej ochrony, przez co w trudnych sytuacjach są pozbawieni odpowiedniego wsparcia.

Dlatego właśnie powstał BenefitPrawny MED.

Masz już ubezpieczenie prawne?

Ubezpieczenie prawne to zaledwie instrument finansowy (całkowita lub częściowa rekompensata poniesionych kosztów). Benefit Prawny MED to coś znacznie lepszego niż zwykłe ubezpieczenie prawne, to prawdziwa ochrona.

Zwykłe ubezpieczenie prawne

Sam musisz się tym zająć

Samodzielnie szukasz specjalistów, którzy mogliby Ci pomóc w problemie.

Angażujesz się finansowo

Za wsparcie prawne ponosisz opłaty według stawek rynkowych, a dopiero potem możesz ubiegać się o ewentualny zwrot kosztów.

Limity

Otrzymujesz zwrot kosztów do określonego limitu.

Brak prewencji

Otrzymujesz jedynie pomoc finansową, w przypadku gdy już masz kłopoty.

Brak dostępu do dokumentów

Brak dostępu do wiedzy

Benefit Prawny MED

Masz od tego specjalistów

Otrzymujesz wsparcie dedykowanego zespołu prawników specjalizujących się w potrzebnym zakresie.

Nie angażujesz się finansowo

Wsparcie prawne otrzymujesz w ramach opłaty abonamentowej.

Brak limitów

Twoja ochrona nie ma żadnych limitów.

Prewencja

W myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć, korzystasz z działań prewencyjnych, dzięki czemu przeciwdziałasz ewentualnym problemom.

Dostęp do dokumentów

W ramach abonamentu korzystasz z dostępu do aktualnych wzorów i szablonów dokumentów i druków prawnych.

Dostęp do wiedzy

Otrzymujesz dostęp do wiedzy w postaci dedykowanych poradników, szkoleń, filmów i webinarów.

Włącz aktywną ochronę, dołącz do BenefitPrawny MED.

Jak uzyskać ochronę
w Benefit Prawny MED?

Niewielki abonament, porównywalny z abonamentem medycznym, gwarantuje dostęp do najlepszych prawników specjalizujących się w prawie medycznym. Żeby skorzystać z kompleksowej ochrony prawnej, wypełnij formularz.

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać dodatkowe informacje.

Dołącz do programu Benefit Prawny MED